TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0056 sz. projekt

?TÁ-MASZ?

Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz szükséges fejlesztések a Nyújtsd Segítő Kezed Alapítványnál

A ?Nyújtsd Segítő Kezed? Alapítvány 2013. június 1-én indította el a ?Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése - konvergencia régiók? TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0056 számú programon belül a ?TÁ-MASZ? Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz szükséges fejlesztések a Nyújtsd Segítő Kezed Alapítványnál projektjét.

Szervezetünk több éves tapasztalattal rendelkezik a hátrányos helyzetű csoportok foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában, ahhoz hogy a sajátos élethelyzetben élő, gyermekvédelmi ellátás-ból kikerült fiatalokat, értelmi sérült munkavállalókat, meg-változott munkaképességű személyeket a munkaerő-piacra segítse.

Célunk ezért, hogy Békés megyében egyedül álló, fenntartható szolgáltatást valósítsunk meg a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű személyek számára. Projektünkben az Alapítvány ezen célok szerepvállalásához, a szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javításához kíván hozzájárulni, ezért a programban a szervezetünk fejlesztését, szolgáltatói kapacitásunk erősítését, innovatív foglalkoztatási és munkaerő-piaci szolgáltatások megvalósítását, szolgáltatási sztenderdeknek való megfelelését terveztük.

TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0056 Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése -  konvergencia régiók TÁ-MASZ? Munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz szükséges fejlesztések a Nyújtsd Segítő Kezed Alapítványnál

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a támogatás összege 7.999.000,- Ft.

A projekt időtartama 2013. június 01. ? 2014. március 31.

"TÁ-MASZ", TÁMOP-2.6.2