Esélyek lehetőségek

A Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány a Békés Megye Önkormányzat által kiírt pályázatán nyert támogatást a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ szakmai feladatainak kiegészítésére fordítja.

A pályázati program címe: Esélyek - lehetőségek. A program elsődleges célja, hogy a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ lakóinak, és a nappali ellátást igénybe vevőinek segítséget nyújtsanak az életvezetési technikák elsajátításában annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok komplex rehabilitációja kibővüljön. Az intézmény szakemberei a program időtartama alatt segítséget nyújtanak az értelmileg akadályozott fiataloknak az intézmény keretein kívüli önálló életvitelre, nehezebb életfeladataikból adódó hátrányaik leküzdésének elősegítésére, mely által javulhat életminőségük.  A programban résztvevő célcsoport kiválasztása a rehabilitációs intézményi részleg, a rehabilitációs célú lakóotthon, valamint a nappali ellátásban részesülő fiatalok köréből kerül ki.

eletvezetes0Az önállósodáshoz nyújt esélyt a sérült fiatalok számára az alapítványi programban való részvétel

Jelenleg az igények felmérése, és a jelentkezési lapok kitöltése folyik. A pályázati program 20 fiatal számára biztosít lehetőséget a programban való részvételre, mely 2010. június végén ér véget. Az eddigi tapasztalataik alapján fokozott igény mutatkozik arra, hogy a párkapcsolatban élő, és az önálló életvitelre készülő fiatalok körében az intézmény falain kívül saját lakásban, vagy albérletben próbáljanak a társadalmi elvárásokhoz alakított életteret teremteni maguknak. Ehhez a pályázati programban képzésekkel, tanácsadásokkal, a Jobwards módszer alkalmazásával, csoportos és egyéni foglalkozásokkal, gyakorlati tanácsokkal segítik őket a szakemberek.

Forrás:
Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ
Szociális intézményegysége
Szász Eszter

Pályázatok